BlekingelivetBlekingelivet består av tre kvinnor i våra bästa år, med andra lönearbeten och flera barn var, som nördar in på detta på vår fritid. Vi i Blekingelivet vill fördjupa vår egen kunskap, och sprida kunskap till andra, om det blekingska dräktskicket.

Blekingedräkterna har de senaste decennierna varit en relativt insomnad företeelse, i jämförelse med många andra dräktområden i Sverige. Just nu har dock användandet av dräkt i landet ett uppsving, och det har också den senaste tiden givits ut en mängd böcker över olika områdens dräktskick.

Blekinge har ett rikt dräktmaterial i museernas arkiv, och variationen inom länet var stor. I Blekinge avspeglades landskapets kultur i dräkten genom att vi på de flesta håll var moderna och snabba med nya snitt och material, eftersom material och inspiration kom över havet söderifrån. Det rika materialet i arkiven avspeglas dock inte i bärandet av ”Blekingedräkt” idag. Dagens blekingska folkdräkter är ofta varianter som konstruerats under första halvan av 1900-talet, där både snitt, material och färgval har förvanskats för passa den tidens modeideal bland de välbeställda kvinnor som införskaffade sig dräkter under denna tid. Med tiden har kunskapen om den blekingska dräktens ursprung, variation och symbolik fallit i glömska. I takt med att modeidealen har förändrats känns nu också den konstruerade blekingedräkten daterad, och få personer väljer att bära den idag. Bland unga människor finns mycket liten kunskap om blekingedräkt, om någon alls. Vi vill sprida kunskap och inspirera andra till att skapa varierade Blekingedräkter som tillåts spegla bärarens egna personlighet genom snitt, material och färgval. Givetvis med bibehållen respekt till traditionen och de historiska plaggen!

De senaste åren har det varit nära på omöjligt att söka information om blekingedräkt, och ännu svårare att finna mönster och tyger om man önskar sy sig en egen dräkt. Detta har gjort att det i princip har varit omöjligt att skapa sig en egen blekingedräkt, om man inte har väldigt mycket kompetens inom området på egen hand. Detta ville vi förändra!

Blekingelivet önskar fördjupa kunskapen om blekingskt dräktskick, både för oss själva och sprida kunskap om blekingsk dräkt till intresserad allmänhet, boende i länet och turister utifrån, samt utflyttade blekingar som kanske är de som i störst grad bär blekingedräkt idag. Här på bloggen och genom vårt Instagramkonto @blekingelivet_, sprider vi information och bilder från vårt arbete.

Blekingelivet genomför också dokumentationer av gamla dräktplagg, mäter upp, skapar mönsterritningar och vävnotor samt kartlägger möjliga inköpsställen för dräktmaterial. Vi försöker att efterhand sammanställa detta på ett tillgängligt och lättöverskådligt sätt. Vi har samarbetat med Blekinge Museum, Region Blekinge, Blekinge läns hemslöjd och Folkdansringen kring att skapa en digital portal på Blekinge Museums hemsida, där mönster som gjorts under 1900-talet nu har publicerats för helt fri nedladdning, och det finns gott om information om Blekinges dräkter. Denna lanserades i mars 2020, men samarbetet i denna grupp, som kallas "Blekingedräkter igår och idag" fortsätter och vi har planer för andra gemensamma aktiviteter framöver. 

Vid några tillfällen har vi köpt in bra material som vi har kommit över, för att genom föreningen kunna sälja vidare detta till andra som vill sy Blekingedräkt. Vi har också specialbeställt sidenband från Storbritannien, för att kunna återskapa ett visst livstycke så likt originalet som möjligt. 

Vi samarbetar med Studieförbundet Bilda, som hjälper oss att finansiera våra träffar. 

Ibland kan någon av oss ha möjlighet att ta emot beställningar av dräktplagg, kontakta oss för mer information om detta. Det kan också hända att vi arrangerar kurser inom området framöver; hör gärna av dig om du är intresserad av det, så får vi en uppfattning av om det finns underlag för detta.

Hoppas att du finner vår blogg intressant, och kom ihåg att även kika in på vårt konto på Instagram, där lägger vi ofta upp bilder; @blekingelivet_ heter vårt konto. 


Kommentarer

Populära inlägg